PODATKI BI MORALI BITI VAŠE STRATEŠKO SREDSTVO Če želite uspešno poslovati, morate vsak dan vedeti več. Po eni strani imate na voljo vedno nove način pridobivanja znanja, na drugi pa se hitro zvišujejo tudi pričakovanja strank, da boste s temi znanji storili kaj učinkovitega. Poslovno obveščanje in ..
Datum: 01.11.2016
KAKŠNI SO SVETOVNI TRENDI RAZVOJA KADROVSKEGA PODROČJA IN KAJ NAM PRINAŠAJO? Za zmagovalno organizacijo prihodnosti bo odločilnega pomena, da bo znala prepoznati ključne kadrovske trende doma in v svetu ter z njimi čim bolj celovito in sistematično upravljati – še posebej glede na to, da so kadri, njihove kompetence in ...
Datum: 01.11.2016
BREZ VLAGANJA V IZOBRAŽEVANJE NE MOREMO PRIČAKOVATI INOVATIVNIH IN ZAVZETIH ZAPOSLENIH Indikator najvišje ravni zavzetosti zaposlenih in prihodnjega uspešnega delovanja organizacij sta učenje in rast. In prav tu se skriva izziv, ki bi ga želeli obravnavati v tem prispevku.
Datum: 01.11.2016
POVEZANI VODITELJ 3.0 Poslovni trendi, ki tako delajo svet vedno bolj kompleksen, prepleten oz. soodvisen in dinamičen kličejo po novih poslovnih modelih in drugačnih voditeljskih pristopih, ki potrebujejo bolj povezano in učinkovito upravljanje ter prenašanje informacij, ...
Datum: 20.04.2016
OD PRIDNOSTI K UMNOSTI - KAKO DELATI Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO V veliko slovenskih podjetjih še vedno delajo na sledeči način: delajo zelo dobro, pridno, trdo, z veliko pripadnosti in energije, vendar po drugi strani tudi s premalo dodane vrednosti, s preveč izgubami, z zelo dobrimi izdelki, vendar po prenizki ...
Datum: 03.03.2016
KAKO IZBOLJŠATI KOMUNIKACIJO MED ODDELKI V PODJETJU Šestindvajset let se že ukvarjam z usposabljanjem ljudi s področja komunikacije. Sodelujem s številnimi slovenskimi podjetji. V večini podjetij, s katerimi sodelujem zaznavam, da obstaja slaba komunikacija med oddelki, ki medsebojno sodelujejo.
Datum: 07.12.2015
SMUČARSKI POLETI NA SNEŽNIH STRMINAH- SPOZNAJMO KITAJSKE GOSTE Današnja družba je postala družba migracij. Sedanji dogodki in trenutna problematika svetovne politike kažejo na to, da so družbe postale večkulturne, pri čimer je potrebna izjemna mera strpnosti, spravljivosti, tolerance in spoštovanja. Med migracijske..
Datum: 17.11.2015
Novosti Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) je bila v državnem zboru sprejeta 13. julija 2015. Osnovni namen spremembe je bil uskladitev zakona z zahtevami evropskih direktiv (2013/34/EU in 1126/2008/ES), ter vzpostavitev ureditve, ki otežuje slabe prak
Datum: 28.10.2015
123 >>| Pojdi na stran