GREDO IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE PO POTI GRADBENEGA SEKTORJA? Trg izobraževanja se krči, saj predstavlja le 60 % trga iz leta 2005. Napovedi, kje in kdaj se bo ta trend ustavil, so nezahvalne. Vsekakor pa ni pričakovati, da bi se to zgodilo v naslednjih letih. Pričakovati je še dodatne spremembe in pretrese.
Datum: 23.02.2017
ČE NE VEŠ KJE SI, SE NE MOREŠ IZGUBITI Izobraževanje na zalogo za delovno specifične kompetence v inovativnem okolju ni učinkovito. Potreben pa je hiter odziv, ko zaznamo potrebo po neki novi kompetenci. Ključno je ustrezno postavljanje prioritet in zaupanje v mentorja. V družbi storitev že...
Datum: 10.01.2017
V KOLIKOR NE BOSTE DOSEGLI PLANIRANIH PRODAJNIH REZULTATOV BOSTE NAPOTENI NA USPOSABLJANJE Seveda ne obstaja ena sama splošna formula, kako motivirati zaposlene, da se bodo sami želeli vključiti v proces usposabljanja. Vsekakor pa je potrebno poudariti uporabno vrednost usposabljanja. Rezultate je potrebno čim prej prenesti v vsakodnevni ...
Datum: 01.12.2016
IZZIVI SODOBNEGA VODITELJSTVA: optimizacija sistema voditeljstva v organizacijah Demografske spremembe, hitro spreminjajoča se tehnologija, nenehne spremembe, globalnost delovanja in drugačna organiziranost podjetij in posameznih ekip, prinašajo nove vodstvene oz. voditeljske izzive (op.p. termin leadership prevajamo z izrazom ...
Datum: 22.11.2016
ZAKAJ ANALIZIRATI IZOBRAŽEVALNE POTREBE? Z analiziranjem izobraževalnih potreb ugotavljamo, na katerih področjih mora organizacija investirati v zaposlene. Nekatere izobraževalne potrebe so očitne. Na primer: začetniki, ki nimajo izkušenj za delo, na katero so bili razporejeni, ne bodo ...
Datum: 20.04.2016
POMEN IN ZVEN KITAJSKEGA JEZIKA- KAKO DO KAKOVOSTNEGA PREVODA? Več kot ena petina svetovnega prebivalstva govori kitajski jezik, ki velja za najbolj razširjenega po številu govorcev. Kitajščina je tako materni jezik 1,3 milijarde ljudem, okoli 40 milijonov pa se kitajščine uči kot tujega jezika.
Datum: 15.12.2015
PREMIK K ZDRAVI KMEČKI PAMETI – POT DO USPEŠNIH POSLOVNIH PREOBRAZB Zadnjih 15 let se skupaj s strokovnjaki iz naše partnerske svetovalne mreže ukvarjamo s poslovnimi in kadrovskimi preobrazbami organizacij, kjer nam lahko uporaba Mravljetove zdrave kmečke logike pride še kako prav (op.p. pri tem imam v mislih seveda ...
Datum: 15.12.2015
Sprememba sistemizacije delovnih mest - Kdaj, in kakšni so izzivi Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela, kar v praksi predstavlja akt o sistemizaciji delovnih mest. Pri tem ta obveznost ne velja
Datum: 08.12.2015
123 >>| Pojdi na stran