POGLOBLJENI STRES MANAGEMENT Vljudno vabljeni na intenzivni praktikum, usmerjen k iskanju rešitev: Ravnovesje umskega, telesnega in čustvenega dela človeka. Podjetja, ki negujejo sproščenost, razvijajo visoko čustveno inteligenco, jasen um, ...
Datum: 15.02.2017
INTENZIVNI PRAKTIKUM UČINKOVITE KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV Vljudno vabljeni na intenzivni praktikum, usmerjen k iskanju rešitev: Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov. Kako pogosto se vam dogaja, da nekomu nekaj poveste, sogovornik pa se odzove povsem neustrezno? Ali se kdaj počutite prizadeto ob ...
Datum: 15.02.2017
VODJA KOT TRENER IN COACH - MALE SKRIVNOSTI VELIKIH ŠPORTNIH TRENERJEV (PREBOJNIK) Uspešnost sodobnega voditeljstva je povezana z razvijanjem trenerskih in coaching kompetenc vodij - vabljeni na akcijsko zastavljeni PREBOJNIK.
Datum: 11.02.2017
RAZISKAVA S PODROČJA IZOBRAŽEVALNIH POTREB ORGANIZACIJ - IZPOLNITE IN SI PRISLUŽITE NAGRADO V naši svetovalni partnerski mreži smo se odločili analizirati vaše potrebe glede usposabljanja zaposlenih. S tem v zvezi nas zanima vaše mnenje o tej tematiki, ki ga bomo tudi nagradili.
Datum: 11.01.2017
IZZIVI SODOBNEGA VODITELJSTVA Demografske spremembe, hitro spreminjajoča se tehnologija, nenehne spremembe, globalnost delovanja in drugačna organiziranost podjetij in posameznih ekip, prinašajo nove vodstvene oz. voditeljske izzive (op.p. termin leadership prevajamo z ...
Datum: 01.12.2016
KAKŠNI SO SVETOVNI TRENDI RAZVOJA KADROVSKEGA PODROČJA IN KAJ NAM PRINAŠAJO? Za zmagovalno organizacijo prihodnosti bo odločilnega pomena, da bo znala prepoznati ključne kadrovske trende doma in v svetu ter z njimi čim bolj celovito in sistematično upravljati – še posebej glede na to, da so kadri, njihove kompetence in vred...
Datum: 01.11.2016
OD PRIDNOSTI K UMNOSTI - KAKO DELATI Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO V veliko slovenskih podjetjih še vedno delajo na sledeči način: delajo zelo dobro, pridno, trdo, z veliko pripadnosti in energije, vendar po drugi strani tudi s premalo dodane vrednosti, s preveč izgubami, z zelo dobrimi izdelki, vendar po prenizki ...
Datum: 03.03.2016
VODJA KOT COACH IN TRENER SVOJIH ZAPOSLENIH - IZKUŠNJE VRHUNSKIH ŠPORTNIH TRENERJEV ZA POSLOVNI SVET Zaradi naraščajoče potrebe po sodelovanju (zaradi kompleksnosti poslovnega okolja smo vedno bolj soodvisni – po raziskavah Carnegie Mellon University odstotek znanja, ki ga potrebuješ za opravljanje svojega dela in ga poseduješ sam, iz desetletja v ...
Datum: 29.01.2016
123 >>| Pojdi na stran