VODJA KOT COACH IN TRENER SVOJIH ZAPOSLENIH - IZKUŠNJE VRHUNSKIH ŠPORTNIH TRENERJEV ZA POSLOVNI SVET

Avtor: Energos | Datum: 29.01.2016

V današnjem svetu uspevajo predvsem ljudje, ki so izvirni oz. ustvarjalni in so po drugi strani ljudje akcije – znajo preiti od besed k dejanjem.


Obenem pa zaradi naraščajoče potrebe po sodelovanju (zaradi kompleksnosti poslovnega okolja smo vedno bolj soodvisni – po raziskavah Carnegie Mellon University odstotek znanja, ki ga potrebuješ za opravljanje svojega dela in ga poseduješ sam, iz desetletja v desetletje pada: če je bil ta odstotek v letu 1986 še 75%, je do leta 1997 padel na 15 do 20% oz. je bil v letu 2012 že krepko pod 10% - kar nakazuje vedno večjo potrebo po timskem delu in medsebojnem sodelovanju ter izmenjavi informacij) to pomeni, da bodo uspešni posamezniki tisti, ki bodo v sebi združevali vloge trenerja in coacha, s ciljem razvoja neomejenih potencialov, ki se skrivajo v posameznikih, ki jih vodijo oz. sodelujejo z njimi in še posebej tudi v razvoju (neizkoriščenih) potencialov timov.


Pri tem je potrebno razlikovati besedo coach od besede trener, oba vlogi pa sta vlogi, ki jih sodobni voditelji (na različnih področjih, ne nujno samo v službi) potrebujejo igrati pri razvoju in motivaciji oz. delu s svojimi zaposlenimi.


Razlika med trenerjem in coachem je predvsem v tem, da trener za varovanca (zaposlenega) pripravi program in ga intenzivno usmerja in aktivno daje navodila ter predlaga rešitve s tem v zvezi, coach pa se tega loteva drugače, bolj posredno in manj aktivno angažirano. Varovanca/sodelavca s pomočjo vprašanj vzpodbuja in podpira, da si sam poišče najboljše možne rešitve, ga torej »uči ribe loviti« (beseda coach izhaja iz angleške besede coach = kočijaž – naloga kočijaža pa je usmerjanje konja v pravi smeri). Izkušnje kažejo, da ravno ta osebna vpletenost sodelavcev (možnost aktivnega soustvarjanja) povzroča višjo motivacijo in boljše rezultate kot ostali pristopi – seveda pa je izbira pristopa (oz. vaše intenzitete aktivnega vplivanja) odvisna tudi (oz. predvsem) od zahtevnosti/kritičnosti situacije oz. stopnje kompetentnosti in motivacije sodelavca oz. ekipe, ki jo vodite.


V pričujočem prispevku sem želel združiti raznovrstne dobre trenerske oz. coaching prakse vrhunskih športnih trenerjev iz različnih športov (Giani, Massi, Gartner, Guardiola, Ferguson, Obradovič, Klopp) in vse bralce povabiti k razmisleku, kako le-te lahko uporabimo tudi pri vodenju drugačnih (nešportnih) ekip.


 Več o tem si lahko preberete v prispevku.

Nazaj na novice