KAKŠNI SO SVETOVNI TRENDI RAZVOJA KADROVSKEGA PODROČJA IN KAJ NAM PRINAŠAJO?

Avtor: Energos | Datum: 01.11.2016

ZMAGOVALNA ORGANIZACIJA PRIHODNOSTI IN SVETOVNI KADROVSKI TRENDI


Za zmagovalno organizacijo prihodnosti bo odločilnega pomena, da bo znala prepoznati ključne kadrovske trende doma in v svetu ter z njimi čim bolj celovito in sistematično upravljati – še posebej glede na to, da so kadri, njihove kompetence in vrednote, tisti dejavniki, ki so na strani bolj trajnih konkurenčnih prednosti organizacije, danes in tudi v prihodnje.


S tem v zvezi bomo v tem in v prihodnjih prispevkih predstavili ključne svetovne trende s kadrovskega področja, ki jih je v letu 2016 raziskalo podjetje Deloitte.


Te svetovne trende potrjujejo tudi naše svetovalne izkušnje delovanja v mednarodnih in slovenskih organizacijah, kažejo pa se v naslednjih usmeritvah:

 • Zaradi nenehno spreminjajočega poslovnega okolja morajo organizacije stalno prilagajati svoje strategije in se nemalokrat prilagoditi posameznemu trgu oziroma skupinam kupcev.
 • Neprestano morajo izvajati raziskave in analize poslovnega okolja in iskati nove potrebe strank ter razvijajoče se trge in tržne niše.
 • Pripravljajo naj možne scenarije prihodnjih sprememb v okolju in na podlagi le teh naredijo načrte ustreznih odzivov nanje.
 • Inovativnost naj se vse bolj seli iz razvoja novih izdelkov na področje inovacij poslovnih modelov.
 • Pri tem je vse bolj pomembno zagotavljati skladnost poslovnega modela z organiziranostjo, kadri, procesi in informacijskimi sistemi:

 •  
  • Organiziranost: za hitrejše odzivanje na potrebe zunanjega in notranjega okolja, je potrebna bolj sploščena organizacijska piramida, več opolnomočenja in pooblastil po organizacijski piramidi navzdol, manj nivojev odločanja oz. hitrejši procesi sprejemanja odločitev.
  • Poslovni procesi: vitkejši, agilni, horizontalno povezani procesi – osredotočanje na ključne procese, dodano vrednost (z vidika ključnih deležnikov), soustvarjanje procesov s strani zaposlenih, pa tudi strank (oz. drugih deležnikov organizacije), potrebno je razmisliti tudi o vpeljavi novih (tudi bolj timsko usmerjenih) metrik za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti organizacije in zaposlenih.
  • Korporacijska kultura in kadri: razvoj kulture voditeljstva, ki spodbuja povezovanje in sodelovanje ter medsebojno zaupanje zaposlenih, zavedanje in prevzemanje odgovornosti, odprto inoviranje, prenos znanja, odprto komunikacijo in transparentno in tekočo izmenjavo informacij.
  • Informacijski sistemi in tehnologija: v poslovanje naj organizacije vpeljejo digitalne tehnologije, ki bodo omogočale spremembe poslovnega modela in pospeševale poslovanje v organizaciji in zunaj nje.


KAJ JE O SVETOVNIH KADROVSKIH TRENDIH UGOTOVILA LETOŠNJA RAZISKAVA?

 

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.


Nazaj na novice