IZZIVI SODOBNEGA VODITELJSTVA

Avtor: Energos | Datum: 01.12.2016

Demografske spremembe, hitro spreminjajoča se tehnologija, nenehne spremembe, globalnost delovanja in drugačna organiziranost podjetij in posameznih ekip, prinašajo nove vodstvene oz. voditeljske izzive (op.p. termin leadership prevajamo z izrazom voditeljstvo, saj se vodenje pogostokrat zamenja / uporablja za namene pojma management, ki je širši pojem od voditeljstva oz. se osredotoča bolj na vodenje procesov in ne na vodenje ljudi, h kateremu je usmerjeno voditeljstvo).


Letošnja Deloittova globalna raziskava prinaša ugotovitev, da se kar 89% sodelujočih podjetij strinja, da je razvijanje sodobnega procesa voditeljstva, eden od najpomembnejših ciljev v prihodnje. Kljub temu, da podjetja vlagajo in razvijajo vodstvene veščine zaposlenih, s samimi rezultati niso zadovoljna. Zakaj je temu tako?

 

Več o tem si lahko preberete v naslednjem prispevku sodelavcev Marka Kostelca in Janeza Žezline.Nazaj na novice